วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2556

ตัวอย่างบทสนทนาแนะนำการท่องเที่ยว

ตัวอย่างบทสนทนา

Conversation 1

 Tourist:   What is Chaingmai famous for?                        
                 เชียงใหม่มีชื่อเสียงด้านใด
 You:        It’s famous for beautiful temples.            
                 มีชื่อเสียงด้านวัดที่สวยงาม
Tourist:    What are the tourist attractions in Chiangmai?
                สถานที่ท่องเที่ยวในเชียงใหม่มีที่ไหนบ้าง
 You:       Doi Suthep, Phu Ping Palace, Hill Tribe Village etc.        
               ดอยสุเทพ  ตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์
Tourist:   Are there any natural attractions in your province?
               มีถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติในจังหวัดของคุณไหม
  You:    Of course. I’d recommend bamboo rafting at Mae Tang.
              มีค่ะ   อยากแนะนำให้คุณไปล่องแพไม้ไผ่ที่แม่แตง
Tourist:  What else is interesting in your province?
               ช่วยบอกสถานที่น่าเที่ยวในจังหวัดของคุณ
You:       You should visit the beautiful temple on Doi Suthep.   
               คุณควรไปเที่ยววัดพระธาตุดอยสุเทพ
Conversation 2
You:    What would you like to see?           
              คุณต้องการไปชมอะไร                                    
Tourist: Mm, I’d really like to see some of the temples on the river.
             อืม.  ฉัน / ผม อยากเห็นวัดที่อยู่ริมแม่น้ำมากเลย
You:    Oh, I think I know just the place, the Temple of Dawn, Wat Arun. 
              โอ, ฉันคิดว่าฉันรู้จักอยู่วัดหนึ่ง  วัดอรุณราชวราราม
Tourist: Can we catch a boat there.                                       เรานั่งเรือไปได้ไหม
You:    Yes of course. Come with me.                                ได้ซิ   งั้นไปด้วยกันเลย
Conversation 3
Tourist: Do you know a good place to see classical Thai dancing? 
              คุณรู้จักที่ที่แสดงรำไทยดี ๆ ไหม
You:    Oh, there a couple of restaurants which have dinner shows or there is one theatre.
             มีภัตตาคารอยู่สองสามแห่งที่มีการแสดงพร้อมอาหารเย็น   หรือ จะไปที่โรงละคร
Tourist: Mm, I think a dinner show would be best.
              อืม.. คิดว่าที่ภัตตาคารพร้อมอาหารเย็นน่าจะดี
You:    OK, well one restaurant is near the river but it is 800 baht.
              ตกลง   มีภัตตาคารริมน้ำแห่งหนึ่ง แต่ราคาประมาณ 800 บาท
Tourist: And the other place.
              มีที่อื่น ๆ อีกไหม
You:    It is next to the university and 500 baht.
              มีถัดจากมหาวิทยาลัย และราคา 500 บาท
Conversation 4
Tourist: Can you recommend any nice national parks?               ช่วยแนะนำอุทยานแห่งชาติที่น่าเที่ยว
You:    Well, are you interested in seeing mountains, or beach. คุณสนใจไปเที่ยวภูเขา หรือว่าชายทะเล
Tourist: Mm, the beach would be nice.                                              ชายทะเลน่าจะดี
You: Well, Thailand has many nice islands.                                 เออ, ประเทศไทยมีเกาะที่น่าเที่ยวหลายแห่ง
Tourist: Are any close to Bangkok?                                              อยู่ใกล้กรุงเทพไหม
You: Yes, you could try Ko Samet.                                               ใช่  คุณน่าไปเที่ยวเกาะเสม็ด
         

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น